واحد کنترل کیفیت ( آزمایشگاه)

این شرکت مفتخر است که توانسته با آموزش پرسنل خود و به روز رسانی اطلاعات آنها در جهت بهبود کیفیت نیز قدم برداشته و موفق به اخذ مجوز و آرم استاندارد از موسسه استاندارد ایران به شماره ۸۶۶۷۴۴۱۹۶۴ گردیده است . آزمایشاتی که در این واحد امکان انجام آنها می باشد عبارتست از :