تعیین درصد کربن (CBC)

تعیین درصد کربن (CBC)

استاندارد آزمون : ISIRI 7175-2 و ISO 6964

این آزمون در شرایط مطابق با استاندارد ملی ۲-۷۱۷۵ و با روش گرماکافت انجام می پذیرد. این روش درصد دوده باقیمانده از گرماکافت آزمون تحت گاز نیتروژن را اندازه گیری می کند.

در مورد محصولاتی که امکان تابش نور خورشید به صورت طولانی مدت بر روی آن ها وجود دارد استفاده از مواد ضد اشعه UV الزامیست. در لوله های دوجداره برای لایه خارجی جهت ایجاد خاصیت ضد UV از کربن استفاده می شود اما افزودن بیش از حد کربن منجر به شکننده شدن لوله شده لذا محدوده خاصی برای کربن تعریف شده است. پاسخ این تست باید در این محدوده ای که طبق استاندارد ۲٫۰-۲٫۵  می باشد، قرار بگیرد. این تست همچنین می تواند درصد کربن مستربچ مورد استفاده را نشان دهد.